Halal Dönər

Əsl Ləzzət!

ŞİRKƏT HAQQINDA

Digər bir özünəməxsusluğu isə bu gün hazırlanan dönərin 1 və ya 10 il sonra da eyni standartla və eyni keyfiyyətlə hazırlanmasıdır. Məhsul Almaniyadan gətirilən son texnologiya ilə hazırlanır. Ətlər standart- 2.5 millimetr qalınlığında açılır. Açılan ətlər ət daşıma qazanlarına qoyulur və üzərinə standart miqdarda ədviyyatlar əlavə edilir. Burada qoyulan statndartlardan kənara çıxılması mümkün deyil. Daha sonra ədviyyat əlavə edilmiş ətlər “Thumbler” adlı vakumlu, soyuduculu, masaj apartına qoyulur. Aparatda təxminən 1.5 saat saxlanılan ədviyyatlı ətlər “Thumbler”in içərisindən çıxarılır və bloklama yerinə aparılır

VİDEO VƏ FOTO TƏQDİMAT

SANİTARİYA VƏ GİGİYENA

İstehsalın hər bir mərhələsində sanitar-gigiyenik tələblərə ciddi nəzarət olunur.
Ət kombinatında olan bütün avadanlığın və istehsal otaqlarının gündəlik sterilizasiya emalı yüksək Avropa standartlarına uyğundur.
Bu işdə polimer materialların və örtüklərin istifadəsi nəzərə çarpan effekt verir.
İşə başlamazdan əvvəl bütün istehsal xəttləri qüvvədə olan normalara müvafiq olaraq tam sanitar emaldan keçirilir.