ŞİRKƏT HAQQINDA

VİDEO VƏ FOTO TƏQDİMAT

SANİTARİYA VƏ GİGİYENA

İstehsalın hər bir mərhələsində sanitar-gigiyenik tələblərə ciddi nəzarət olunur.
Ət kombinatında olan bütün avadanlığın və istehsal otaqlarının gündəlik sterilizasiya emalı yüksək Avropa standartlarına uyğundur.
Bu işdə polimer materialların və örtüklərin istifadəsi nəzərə çarpan effekt verir.
İşə başlamazdan əvvəl bütün istehsal xəttləri qüvvədə olan normalara müvafiq olaraq tam sanitar emaldan keçirilir.